Naše hodnoty

Cromwell je organizace řídící se hodnotami a naše firemní krédo je zestručněno v tomto krátkém prohlášení.

"Naše týmy zásadových, empatických a energických lidí budujících kolegialitu, aby vytvořili prostředí, které napomáhá rozvíjet naše nadšení, úsilí a zájem pro přesnost a pečlivost. S odvahou v našich přesvědčení, přijímáme odpovědnost za naše rozhodnutí a činy. Naše pokora a skromnost nás hluboce zavazuje k neustálému zlepšování se. "

Zásadoví

Stanovujeme standardy. Zaměřujeme se na to, co je správné.

Empatičtí

Uvažujeme nad názory a pocity ostatních lidí. Respektujeme a jsme spravedliví.

Kolegiální

“My” místo “já”.Tým je na prvním místě.

Pečliví

Jsme odhodlaní, efektivní a pečliví. Máme silný smysl pro detail a dělat věci správně hned napoprvé.

Stateční

Jsme přesvědčení udělat to, co si myslíme, že je správné, když si myslíme, že je to správné.

Odpovědní

Jsme zodpovědní za naše rozhodnutí a naše činy. Hlásíme se k našim chybám.

Pokorní

Jsme sebejistí, ale ne arogantní. Nasloucháme. Upřednostňujeme nejdřív ostatní.

Oddaní

Jsme pevně odhodláni podporovat udržitelnost obchodních praktik. Průběžně měříme, srovnáváme, učíme se a zlepšujeme se.

Temperamentní

Jsme nadšení nemovitostmi. Jsme energičtí, nadšení a rádi oslavujeme úspěch.