Udržitelnost

Cromwell začal s měřením výkonu udržitelnosti v roce 2006 a navzdory směrnicím GRI (Global Reporting Initiative) v roce 2009 prezentoval naši první výroční zprávu.

Jsme přesvědčeni, že dosažením našich klíčových obchodních cílů, jakož je poskytnutí investorům v rámci sítě Cromwell Property Group stabilní a zvyšující se distribuci akcií, vyžaduje aktivní měření, řízení a zveřejňování našeho působení ve sférách hospodářských, sociálních, vládních, enviromentálních a dalších rizik.

Pro více podrobností, navštivte stránky pro udržitelnost na našich webových stránkách zde.