Cromwell pověří Lodewijka Zweerse jako Head of Capital and Operations

Cromwell Property Group, investor a asset manager, s potěšením oznamuje jmenování Lodewijka Zweerse do nově vytvořené funkce Head of Capital and Operations pro region celé Evropy.

V této roli bude Lodewijk zodpovědný za vedení strategických cílů společnosti Cromwell v oblasti navyšování kapitálu a budování vztahů s investory v celé Evropě, jakož i odpovědnost za každodenní řízení evropských operací včetně HR, marketingu, vztahů s investory, výzkumu, IT a udržitelnosti.

Lodewijk strávil více než 20 let ve správních radách a představenstvech a jako zakladatel řady společností pro správu nemovitostních fondů, soukromých kapitálových společností a poradenských společností, má velké zkušenosti v oblasti budování strategie, s rozvojem podnikání a řízením kapitálu. Předtím, než se stal strategickým konzultantem, zastával vedoucích funkce v private equity, včetně vedoucí pozice Managing Director European Capital Markets ve společnosti Granite Investment Group a funkci CEO ve společnosti ZOM Holland, skupiny, jejíž hlavními akcionáři byli ABN Amro Bouwfonds Nederlands Gemeenten a skupina Rabobank Vastgoed Group. Ve společnosti ZOM v Holandsku přivedl na trh několik nových investičních fondů, vytvořil nové společné podniky se zámořskými investičními  partnery a úspěšně syndikoval řadu realitních fondů s institucionálními jednotlivci a bonitními investory.

Pracoval také s Triodos Bank, kde vytvořil první veřejně kotovaný fond udržitelných nemovitostí, která vlastní budovu TNT bez úplného výskytu olova v hlavní čtvrti Hoofddorpu.

Lodewijk vlastní právní titul z University of Leiden a titul Master of Science v oblasti komerčních nemovitostí z University of Amsterdam.

Mark McLaughlin, výkonný ředitel společnosti Cromwell Property Group v Evropě, uvedl: "Lodewijk je zkušený manažer a lídr s vynikajícími výsledky. Jeho jmenování je v souladu s naší strategií pro získání maximální využitelnosti našeho potenciálu naší společnosti v budoucnosti tím, že posilujeme tým a zároveň budeme i nadále investovat do naší platformy, procesů a nových technologií. Připojuje se ve vzrušujícím momentu našeho vývoje, protože rozšiřujeme možnosti správy aktiv a dále rozšiřujeme naši nabídku pro investory. "

KONEC

Pro vice informací kontaktujte:

Jeremy Carey, James Verstringhe, Tavistock

Tel. +44 20 7920 3150   james.verstringhe@tavistock.co.uk

O Cromwell Property Group

Cromwell Property Group je realitní investor a manažer, působící na třech kontinentech s globální základnou investorů. K 31. prosinci 2017 společnost Cromwell spravuje celkový objem aktiv (AUM) v hodnotě 7.3 miliard € v Austrálii, na Novém Zélandu a v Evropě. Cromwell nabízí globální platformu pro správu investičních transakcí s plně integrovanou realitní schopností a praktickou správu aktiv.

V celé Evropě spravuje společnost Cromwell 4 miliardy € nemovitostí a investičních aktiv napříč svými fondy a mandáty, které zahrnují přes více jak 260 aktiv a 3,100 nájemníků. Síla společnosti Cromwell spočívá v lokální odborné znalosti v oblasti nemovitostí, načerpané z více než 200 lidí v 20 kancelářích v 12 evropských zemích.

www.cromwellpropertygroup.com