Asset Management

Pokud jde o Asset management, používáme filozofii "Nájemník je král”, protože věříme, že dobré vztahy jsou základem silného a udržitelného podnikání.

Hlavním cílem našeho Asset management týmu pro střední Evropu je budovat dlouhodobé, vzájemně prospěšné vztahy s našimi nájemci. To umožňuje skupině Cromwell porozumět potřebám našich nájemců a vyjít flexibilně vstříc jejich požadavkům. S přibližně 28 nemovitostmi ve střední Evropě, jsme schopni vyhovět nájemníkům v různých částech České republiky a Polska.

Naši Asset manažeři také připravují roční obchodní plány pro všechny nemovitosti a průběžně hodnotí dosažený pokrok v souladu s naší investiční strategií. Rozpočty, prognózy, plány a zprávy o výkonu jsou připraveny  transparentním a konzistentním způsobem, tak, aby byla zajištěno, že veškerý majetek je řízen a veden účinně a že jsme efektivně maximalizovali výnos investice prostřednictvím:

  • řádného vybírání nájemného a poplatků za služby;
  • včasného reportingu o nedoplatcích za pronájem, exekutorských kauzách, indexací nájemného;
  • zajištění komplexního programu údržby a rozpočty;
  • dodržování výše pronajatelnosti;
  • předání jednotek na začátku a na konci nájemní smlouvy;
  • informačního reprorting Asset Managementu; a
  • pojištení.

Nákupní centrum Rondo, Bydhošť

Rondo Shopping Centre Rondo je nákupní centrum s rozlohou 31.000 metrů čtverečních, zahrnuje hypermarket a nákupní galerii se 47 prodejními jednotkami, umístěnými celkem ve dvou podlažích. Nachází se v centru osmého největšího polského města, Bydhošťi. Mezi nájemce patří Real, Go Sport, Euro RTV, Reserved, Rossmann, CUBUS, Sephora a McDonalds. 

Tato nemovitost je součástí polského retailového fondu (Cromwell Polish Retail Fund), který investuje do nákupních center a hypermarketů s maloobchodními jednotkami v Polsku. 

Za účelem splnění požadavků dnešního rozvíjejícího se maloobchodního prostředí a potřeb spotřebitelů v Polsku, si polský Asset management tým vzal na starost projekt revitalizace centra v hodnotě 3.8 milionu eur a ujal se úkolu přeměnit OC Rondo z nákupního centra první generace do moderního nákupního centra poslední generace. 

Tento projekt zahrnoval i úpravy a rozšíření centra o 2.000 metrů čtverečních v hodnotě 1.200.000 €. Vznikly tak nové prostory pro další maloobchodní jednotky a došlo k rekonstrukci interiéru a fasády s cílem zlepšit její vzhled, image a změnit obchodní strategii projektu. Tzv. tenant mix se rovněž zlepšil sloučením některých jednotek a přivedením nových kotevních nájemníků. Foodcourt byl přestavěn na prostor vhodný pro společenské i obchodní setkání.  

Výsledkem rekonstrukce a rozšíření OC Rondo, došlo k vytvoření nákupního centra nejlepšího ve své třídě pro město Bydhošť, které maximalizuje potenciál nemovitosti jako takové, nabízející více módy, restaurací a zábavy pro celý region.

Nákupní centrum Štětín Ster

Nákupní centrum Štětín Ster s rozlohou 34.000 metrů čtverečních, hypermarketem a přízemní nákupní pasáží se 62 jednotkami, se nachází v rychle se rozvíjející rezidenční čtvrti sedmého největšího města v Polsku. Mezi nájemce patří Real, Euro RTV, Rossmann, Sephora, New Yorker, Smyk, Empik a CCC. 

Je součástí polského retailového fondu (Cromwell Polish Retail Fund), který investuje do nákupních center a hypermarketů s maloobchodními jednotkami v Polsku. 

Jako nákupní centrum první generace, bylo nutné zmodernizovat a zrekonstruovat centrum za účelem vytvoření moderního a lépe vybaveného retailového prostředí pro rostoucí potřeby místních zákazníků. 

Polský Asset management tým měl jasný cíl a vizi, jak přeměnit toto nákupní centrum do nového a  vysoce kvalitního retailového produktu, neporovnatelného s ničím v okolí. Celý plán zahrnoval rekonstrukci interiéru a venkovní fasády, s cílem zlepšit její vzhled, změnit obchodní strategii centra a zlepšení tzv. tenant mixu sloučením některých jednotek a přivedením nových kotevních nájemců. 

Spíše než jen tradičním nákupním centrem, je nyní  Štětín Ster zábavním centrem, nabízející mnohem širší okruh vyžití svým zákazníkům, zejména, aby si zde splnily své stále se měnící potřeby.

Pohořelice Industrial Park, Pohořelice

Pohořelice Industrial Park je komplex průmyslových a skladových budov zahrnujících 44,444 metrů čtverečních pronajímatelných prostorů, který se nachází 25 km jižně od Brna, druhého největšího města v České republice. 

Tento areál je součástí středoevropského průmyslového fondu (CEIF), který obsahuje portfolio multi-let průmyslových areálů nacházející se v regionu celé střední Evropy. 

DHL Supply Chain je největším nájemcem v portfoliu CEIF a také jediným nájemcem v areálu v Pohořelicích, který zabírá 100% prostoru celého distribučního areálu. Od té doby co byl v roce 2007 jmenován ke správě portfolia český Asset management tým, uzavřel tým celkem třikrát úspěšné prodloužení nájemní smlouvy s DHL. 

Prostřednictvím mimořádně silného vztahu se společností DHL a důkladného pochopení jejich obchodních požadavků, byli naši Asset manažeři schopni i nadále zabezpečit nájemné v Pohořelicích s navazujícími  investicemi do areálu, tak aby byl vhodný pro jejich přetrvávající potřeby. Zmíněná investice, kolem € 750 t. zahrnovala vylepšení, jako jsou například nové nakládací rampy, rekonstrukce kancelářských prostor, nová plastová okna, nová požární signalizace, rekonstrukce prostoru recepce a úprav pro skladovaní ADR, které umožní ukládání nebezpečného zboží a vysoce hořlavých výrobků.

Ricany Trading Estate, Prague

Říčany Trading Estate, známý také jako Sanitas Logistics Centre, je areál o rozloze 46.799 metrů čtverečních. Zahrnuje hlavní logistickou budovu, maloobchodní a kancelářskou budovu a menší skladovací budovu. Nachází se v Říčanech, 29km jihovýchodně od Prahy. Mezi nájemce patří Fast ČR, největší velkoobchod elektroniky v České republice, Biotika Bohemia a německý lékárenský maloobchodník, Rossmann. 

Tento areál je součástí středoevropského průmyslového fondu (CEIF), což je portfolio multi-let průmyslových areálů nacházející se v regionu celé střední Evropy. 

Jelikož byl areál postaven v pozdních sedmdesátých letech, vyžadoval modernizaci kancelářských prostor na třídu A tak, aby vyhovovaly moderním obchodním požadavkům. 

Náš místní tým zajistil přístavbu dvoupodlažní kancelářské budovy o rozloze 2,068 metrů čtverečních, která zahrnovala demolici stávající dřevěné haly s azbestovou střechou. Lokální tým zajistil novou pětiletou nájemní smlouvu s Fast ČR a vedl celý projekt výstavby, designu, plánování a projektového managementu.