Integrované evropské služby

Místní tým je podporován našimi korporátními, finančními, právními a daňovými specialisty, kteří poskytují integrované celoevropské služby. 

  • Reporting – Poskytujeme přesnou analýzu portfolia a nemovitosti v naší vysoce kvalitní, institucionální úrovni. 
  • Structuring –Zajistíme přiměřenou kapitálovou struktualizaci a její správu. 
  • Účetnictví - Dodržujeme podrobné výroční obchodní plány, pravidelné sestavování rozpočtu a cash flow plánování, abychom zajistily dodržování nastavených plánů. 
  • Korporátní Finance – Porovnáme kapitálové požadavky napříč rizikovým a  návratovým spektrem prostřednictvím našich finančních nebo kapitálových týmů specialistů. 
  • Risk Management –Identifikujeme a sledujeme oblasti rizik, které jsou v souladu se strategií našich investorů. 
  • Řízení a plnění legislativních požadavků – Zajišťujeme vysokou úroveň správy a transparentnosti s důkladným zajištěním právních a regulačních omezení různých jurisdikcích.